Notariusz

EDUKACJA:

Szkoła wyższa, rok ukończenia:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1990

Stopnie naukowe, data otrzymania:
Magister prawa, 1990

Skończone aplikacje:
Aplikacja notarialna

DATA POWOŁANIA NA NOTARIUSZA: 
9 listopada 1999 roku

OD 2007 R. WIZYTATOR W IZBIE NOTARIALNEJ W RZESZOWIE

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:
- język angielski w stopniu średniozaawansowanym
- język włoski w stopniu średniozaawansowanym

„Rzeczpospolita” z dnia 16.11.2008 r. – „Dojechać do siebie przez cudzy teren”